Work in Progress door Jeroen Los voor boek ‘Bella’